අද සිට 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාව

0 70

රට තුළ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය යහපත් තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණද තවමත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට කොවිඩ් 19 සම්ප්‍රේෂණය වෙමින් පවතින බවත් ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කල ක්‍රමිකව රට නැවත විවෘත කිරීමට ගත් ක්‍රමෝපායන් තවදුරටත් බලපානු ඇති බවත් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමාවන් තවදුරටත් ඔක්තෝබර් මස 21 වන දින දක්වා බලාත්මක බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිකුත් කරන ලද එම සවිස්තරාත්මක නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...