සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 177කින් ඉහළට

0 54

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 177කින් ඉහළ දැමීමට සිමෙන්ති සමාගම් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 1098ක්ව පැවැති සිමෙන්ති කිලෝ 50 කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1275ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...