යුක්‍රේනයේ, ලාංකිකයින්ට තොරතුරු දැනගැනීමට විශේෂ අංක 2ක්

0 12

යුක්‍රේනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගැනීමට විශේෂ දුරකතන අංක 2 ක් හඳුන්වා දී ඇති බව, විදේශ අමාත්‍යංශය පවසනවා. 

යුක්‍රේනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අන්කාරාහි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ, පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ක්ෂණික ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, +90 534 456 94 98 හෝ +90 312 427 10 32 යන දුරකතන අංක ඔස්සේ තානාපති කාර්යාලයෙන් තොරතුරු දැනගත හැකි බවයි විදේශ අමාත්‍යංශය පවසන්නේ. 

විදේශ අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ, යුක්‍රේනයේ පවතින තත්වය මත අනෙකුත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ආරක්ෂිතව මෙරටට එවීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සුදුසු පියවර ගන්නැයි, අන්කාරාහි පිහිටි තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇති බවයි.

එසේම slemb.ankara@mfa.gov.lk. යන විද්‍යුත් ලිපිනය හරහාද තොරතුර විමසීම් කළ හැකි බවයි විදේශ අමාත්‍යංශය පවසන්නේ. 

Hits: 9

You might also like
Comments
Loading...