යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය යළි දැනුම්දෙනුතුරු වසා දැමේ

මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

0 5

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය නැවත දැනුම්දෙනුතුරු ඊයේ(04) සිට වසා දැමීමට විශ්ව විද්‍යාල පාලක සභාව පියවර ගෙන ඇති බව යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් පවසනවා.

සිසුන් පැවසූවේ විශ්ව විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරවල රැදී සිටි සිසුන්ටද ඉන් ඉවත්වන ලෙසට දැනුම්දී ඇති බවයි.

රට තුළ පවතින වර්තමාන තත්වය මත සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා විශ්ව විද්‍යාලය වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල පාලක සභාවේ නියෝජිතයින් කියා සිටියා.

රටේ පවතින ගැටළුවලට පාලකයින් වහා විසදුම් ලබාදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් කරමින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් යාපනය නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය වසා ඊයේ(04) උදැසන විරෝධතාවයකද නිරත වූවා.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...