නාවලපිටියේ සිවිල් සංවිධාන සහ ප්‍රදේශවාසින් එක්ව නගර මධ්‍යයේ උද්ඝෝෂණයක [Photos]

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 16

ඉන්ධන, ගැස්, විදුලි අර්බුදය සහ ඉහළ ගිය ජිවන වියදමට විරෝධය පාමින් නාවලපිටිය නගර මධ්‍යයේ ඊයේ (04) දින විශාල පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක නිරතව තිබෙනවා.

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරකයින් සහ ප්‍රදේශවාසින් එක්ව උද්ඝෝෂණය සිදු කර තිබෙනවා.

නාවලපිටිය නගරයේ උද්ඝෝෂණයේ නිරතව සිටි පිරිස කියා සිටියේ වත්මන් රජයට සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට රට පාලනය කිරිමට නොහැකි බවත්, රට පාලනය කල හැකි රටට ආදරය කරන පිරිසකට රට පාලනය කිරිමට ඉඩ ලබාදි පාලකයින් ඉවත් විය යුතු බවත්ය.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...