විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයෙක් පත්කරන්න

0 5

විදුලිබල හා ඛනිජ තෙල් ක්ෂේත්‍ර අර්බුදකාරී තත්ත්වයක පවතින බැවින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයකු කඩිනමින් පත්කරන ලෙස මහජන උපයෝගීතා කොමිසම රජයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා ඊයේ(04) පස්වරුවේ රජය ලිඛිතව මේ පිළිබඳ දැනුවත් කර තිබෙනවා.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...