හදිසි නීතියට එරෙහි ගොනු කළ පෙත්සම් 03ක් විභාගයට අවසර

0 8

මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පැනවූ හදිසි නීති රෙගුලාසි මගින් ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුවක් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් තුනක් විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊෙය් (12) අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

එනමුදු හදිසි නීති රෙගුලාසි අත්හිටුවන අතුරු නියෝගයක් මෙම අවස්ථාවේ දී නිකුත් නොකරන බව ශ්‍රේෂඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කරනවා.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...