මොරවකදී සමපෝෂවලට තහනමක්

0 16

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාතර, මොරවක මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශයේ තුළ සමපෝෂ බෙදාහැරීම සහ අලෙවිය තහනම් කර තිබෙනවා.

ඒ මොරවක මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය නිකුත් කළ නියෝගයක් අනුවයි.

සමපෝෂ නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොලෙන් වහාම ඉවත් කරගත යුතු බවටයි අදාළ නියෝගයේ දැක්වෙන්නේ.

සමපෝෂ සාම්පලවල ඇෆලටොක්සීන් නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩංගු බව රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවෙන් තහවුරු වූ බව මොරවක මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක අමිල සාරංග මහතා පවසනවා.

එම නිෂ්පාදන පරිභෝජනයට නුසුදුසු නිසා ඒවා වෙළෙඳපොලෙන් ඉවත්කරගැනීමට නියෝගයක් ඉල්ලා මොරවක මහජන සෞඛය පරීක්ෂ නිලධාරීවරයා මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, සමපෝෂ නිෂ්පාදන සඳහා තහනම් නියෝගය පැනවූ අතර, CBL වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වීමට දෙසැම්බර් 13 වෙනිදා නඩුව යළි කැඳවීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම, මාස තුනක් ඇතුළත රජයේ හෝ රජයේ අනුමත රස පරීක්ෂකවරයෙකුගෙන් හෝ ආයතනයකින් සාම්පල පරීක්ෂා කර ඇෆලටොක්සීන් නොමැති බව තහවුරු කර අදාළ නියෝගය ඉවත් කරගත හැකි වනවා.

 

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...