අත්හිටවූ දුර ගමන් බස් සේවා ජනවාරි සිට යළිත්

0 2

අත්හිටුවා ඇති දුර ගමන් බස් සේවා ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ වැඩපිළිවෙළ සකස් කරමින් පවතින බවයි වාහන නියාමනය සහ බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා කියා සිටියේ.

You might also like
Comments
Loading...