අසන්ත ද මෙල් තේරීම් කමිටු සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

0 0

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අසන්ත ද මෙල් මහතා ඊයේ (27 වැනිදා) සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්ව තිබෙනවා.

ඒ මහතා 2017 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වශයෙන්ද කටයුතු කළේ ඒ මහතාය.

ඒ අනුව මීට දින කිහිපයකට පෙර අසන්ත ද මෙල් මහතා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකාර ධුරයෙන්ද ඉල්ලා අස්වූ අතර ඔහු තේරීම් කමිටු සභාපති ධුරයෙන්ද ඊයේ(27) දිනයේ ඉල්ලා අස්වූවා.

You might also like
Comments
Loading...