රුවන්පුර අධිවේගයේ ඉදිකිරීම් දේශීය සමාගමකට

0 3

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටසේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කල දේශීය සමාගමට ලබා දී තිබෙනවා.
ඒ සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී ඊයේ (22) දින මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා.

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය කහතුඩුවේ සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කි.මී. 73.9ක් ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් සංදේශය මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාව සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියද පසුගියදා හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුවේ සිට ඉංගිරිය දක්වා වූ කිලෝමීටර් 24.3ක කොටස අදාළ දේශීය ඉංජිනේරු සමාගම විසින් සිදු කරනු ඇති.

මෙම මාර්ග කොටස දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මගින් ඉදිකිරීමට යෝජනා වූ අතර ඒ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 12 දෙනෙකු විසින් ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

You might also like
Comments
Loading...