ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය හයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

0 1

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (23) පෙරවරු 09.00 සිට පැය 06ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව පෑලියගොඩ, වත්තල, ජාඇළ, කටුනායක – සීදුව යන නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට සහ කැලණිය, වත්තල, බියගම, මහර, දොම්පේ, ජා-ඇළ යන ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශවල එම කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

ඊට අමතරව ගම්පහ ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට ද අදාළ කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ.

 

You might also like
Comments
Loading...