පාකිස්ථානයේ පැවැත්වු විවෘත කික් බොක්සිං ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියට සහභාගී වු වවුනියාවේ සිසුන්ට පදක්කම් හතක්

මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

0 2,486

පකිස්ථානයේ පැවැත්වු ජාත්‍යන්තර කික් බොක්සිං තරඟාවලිය වෙනුවෙන් පාකිස්ථානය වෙත ගමන් කළ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තරඟකරුවන් හත්දෙනාම පදක්කම් දිනාගෙන ඇති බව දරුවන්ගේ දරුවන් නියෝජනය කරන පාසල් විදුහල්පතිවරුන් පවසනවා.

තරඟාවලිය 23 වැනිදා සිට 26 වැනිදා දක්වා පාකිස්ථානයේ ලාහෝර්  නගරයේදී පැවැත්වුණා.

පාකිස්ථාන හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වු විවෘත කික් බොක්සිං තරඟාවලියේදී සිය විද්‍යාලයන්හි දරුවන් රන් පදක්කම් හතරක් හා රිදී පදක්කම් තුනක් ලබාගෙන ඇති බවයි එම විද්‍යාලයන්හි විදුහල්පතිවරුන් කියා සිටියේ.

වවුනියාව විපුලානන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් වන වයස අවුරුදු 18 ක් වූ එස්. සංජයන් රන් පදක්කමක්ද, වයස අවුරුදු 17ක් වු පි. රාහුල් රන් පදක්කමක්ද, වයස අවුරුදු 18 ක් වු ටි. නාගරාජා රිදී පදක්කමක්ද,  දිනාගෙන තිබෙනවා.

වවුනියාව කතෝලික දෙමළ මිශ්‍ර පාසල නියෝජනය කළ වයස අවුරුදු 11ක් වු ආර්.කේ. කෙවින් රන් පදක්කමක්ද දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටිනවා.

මේ අතර වවුනියාව නෙලුක්කුලම කලෙයිමගල් විද්‍යාලය නියෝජනය කළ වයස අවුරුදු 16 ක් වු කේ. නිරෝජන් රන් පදක්කමක් සහ වවුනියාව දෙමළ මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කළ වයස අවුරුදු 17 ක් වු වි. වසීකරන් රිදී  පදක්කමක්ද දිනාගෙන තිබෙනවා.

වවුනියාව ගාමිණි මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කළ වයස අවුරුදු 18 ක් වු එස්. ශ්‍රීදර් ශන් රිදී පදක්කමක්ද දිනාගෙන ඇති බව එම විද්‍යාලයන්හි විදුහල්පතිවරුන් කියා සිටියේ.

විද්‍යාලයන්හි විදුහල්පතිවරුන් පැවසූවේ තම විද්‍යාලයන් නියෝජනය කරන දරුවන් ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියක් ජයග්‍රාහණය කර විද්‍යාලයට, පළාතට මෙන්ම රටට ගෞරවයක් ලබාදීම වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් එක් කරන බවයි.

අදාළ දරුවන් මීට පෙරද ජාතික මට්ටමේ කික් බොක්සිං තරඟ තුළින් විද්‍යාලයන්ට මහත් කීර්තියක් ලබාදි ඇති බවද විදුහල්පතිවරුන් කියා සිටියා.

කික් බොක්සිං  පුහුණුකරු එස්. නන්දකුමාර් මහතා විසින් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවන් තරඟාවලිය වෙනුවෙන් පුහුණු කරනු ලැබීය.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...