රුපියල සීග්‍රයෙන් ඉහළ නගී

0 0

පැවති අගයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය සීග්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (19) රුපියල් 191.97ක් ලෙස සඳහන් වනවා.

එහි ගැනුම් මිල රුපියල් 187.93 ක් ලෙසින් වාර්තා වන බව මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය අප්‍රේල් මස 15 වන දින ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඉතිහාසයේ වැඩිම අගය වාර්තා කරමින් රු 204.62ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබුණා.

තවත් පුවත් කියවන්න

 

You might also like
Comments
Loading...