ගෙවී ගිය සිව්මස තුළදී ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වර්ධනයක්

0 4

වසරේ ගත වූ සිව් මාසය තුළදී මෙරටින් ඩෙංගු රොගීන් 6,389 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේදී රෝගීන් 1,496 දෙනෙක්ද පෙබරවාරි මාසයේදී රෝගීන් 1,794 දෙනෙක් ද මාර්තු මාසයේදී රෝගීන් 849 දෙනෙක්ද අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 1,320 දෙනෙක්ද වාර්තා වී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසන්නේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 939ක්ද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 368 දෙනෙක්ද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 471 දෙනෙක්ද ලෙසින් රෝගීන් වාර්තා වනවා.

තවත් පුවත් 

බස්නාහිර සහ වයඹ සියලුම පාසල් වැසේ

You might also like
Comments
Loading...