කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පළාත් පාසල් වසාදැමීමට පියවර

0 2

සබරගමුව පළාත් සභාව මගින් පාලනය කරනු ලබන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් එළැඹෙන 30 වැනිදා දක්වා තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා කියා සිටියා පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙලෙස පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන සියලුම පාසල් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බවයි. 

තවත් පුවත් 

හිඟුරක්ගොඩ සහ උකුවෙල ප්‍රදේශ 2ක් හුදකලාකරයි

You might also like
Comments
Loading...