නැගෙනහිර පළාතේ සහ අනුරාධපුර පාසල් කිහිපයක් වැසේ

0 5

ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් 19 තත්ත්වය හමුවේ නැගෙනහිර පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප කිහිපයක පාසල් එළැඹෙන 30 වැනිදා දක්වා වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කන්තලේ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් මහඔය සහ අම්පාර අධ්‍යාපන කලාපවල සියලුම පාසල් අප්‍රේල් මස 30 වනදා දක්වා තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියා කියා සිටියේ පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනුණු බවයි.

මේ අතර අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් ද එළැඹෙන 30 වැනිදා දක්වා වසා තැබීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read Also this News : මැදවච්චිය ජනතාවට පහයසුකම් සැලසීමට සූදානම්

උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතා කියා සිටියේ කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කාලයේ අදාළ පාසල් 13 තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බවයි.

You might also like
Comments
Loading...