රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පළාත් පාසල් සතියක් වැසේ

0 3

සබරගමුව පළාත් සභාව මගින් පාලනය කරනු ලබන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් එළැඹෙන 30 වැනිදා දක්වා තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා කියා සිටියා පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙලෙස පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන සියලුම පාසල් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බවයි.

සබරගමුව පළාතේ කොවිඩ් මර්ධන කමිටුව අද(27) රැස්වීමෙන් පසු මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

තවත් පුවත් 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පළාත් පාසල් වසාදැමීමට පියවර

You might also like
Comments
Loading...