උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත කරන වේලාවේ වෙනසක්

0 0

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ උප තැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරීමේ කාලය සීමා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව උප තැපැල් කාර්යාල උදෑසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පමණක් විවෘත කර තැබෙන බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා කියා සිටියේ.

මීට පෙර උපතැපැල් කාර්යාල උදෑසන 8.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා විවෘත කෙරුණා.

සෙනසුරාදා දිනයේ උප තැපැල් කාර්යාල විවෘතව තැබෙන්නේ උදෑසන 9.00 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා පමණක් බව ද තැපැල්පතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

තවත් පුවත් 

You might also like
Comments
Loading...