මේ දක්වා හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ

0 7

කොවිඩ් -19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මේ වනවිට මෙරට තුළ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස රැසක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

දිස්ත්‍රික්ක 11කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 55ක් මෙලෙස හුදකලා කර ඇති බවයි කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිළියන්දල බල ප්‍රදේශයේ නාම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ ගොරකපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම හුදකලා කර තිබෙනවා.

එසේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ වැල්ලවාය නගර බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, වෙහෙරයාය ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කොට්ටම්ගම්බොක්ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම, සියඹලාණ්ඩුව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ හෙළමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම, ගල්අමුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමත් බුත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ රහතන්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමත් හුදකලා කර තිබෙනවා.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කදිරාපුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම, උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සහ කුමාරිගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මේ වන විට හුදකලා කර ඇති බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

Read Also This News : අද සිට ක්‍රියාත්මක කොවිඩ් මර්දන නව මාර්ගෝපදේශ

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නාඋල, දඹුල්ල, ගලේවෙල, සහ මාතලේ යන පොලිස් බලප්‍රදේශත් උකුවෙල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ පල්ලෙකුඹුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම සහ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය හුදකලා කර තිබෙනවා.

මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය හුදකලා කර ඇත්තේ අම්බලන්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ගොඩහේන ග්‍රාම නිලධාරි වසම, තල්ගස්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, රත්ගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ඉඹුලගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කටුදම්පේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම්ය.

හිඟුරක්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සිරිකෙත ග්‍රාම නිලධාරි වසම, ඇලහැර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සරුබිම ග්‍රාම නිලධාරී වසම යන යන ප්‍රදේශ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ හුදකලාභාවයට පත් කර තිබෙනවා.

එසේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොටදෙණියාව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ පොල්හේන, හීරළුගෙදර සහ කළුඅග්ගල යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම්ද මිනුවන්ගොඩ පොලිස් පොලිස් බලප්‍රදේශයේ අස්වැන්නවත්ත (නැගෙනහිර) ග්‍රාම නිලධාරි වසමද හුදකලා කර තිබෙනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

මීගහතැන්න පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ වලල්ලාවිට දකුණ, මාකලන්දාව, බෝතලාව, කටුයකැලේ වැල්මීගොඩ, පහළ හවෙස්ස, මිරිස්වත්ත‍, පැලවත්ත නැගෙනහිර සහ පැලවත්ත උතුර ග්‍රාම වසම් හුදකලා කර ඇති අතර කළුතර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇත්තේ අධිකාරීගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමයි.

මේ අතර බදුරලිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ බොල්ලුන්න, ඉඟුරුදලුව, මිදලන, මෝරපිටිය , පැළෑද, හැඩිගල්ල සහ මෝරපිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සහ තීනියාවල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ තිනියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමත් හුදකලා කර තිබෙනවා.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය තුළද ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7ක් මේ වන විට හුදකලා භාවටයට පත් කර තිබෙනවා.
ඒ වා නම් ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ පූම්පුහාර් ග්‍රාම නිලධාරි වසම, උප්පුවේලී පොලිස් බලප්‍රදේශයේ සුමේදගම්පුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ මඩ්කෝ ග්‍රාම නිලධාරී වසම, කෝවිලඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම, ලින්ගානගර් ග්‍රාම නිලධාරී වසම, චයිනා බේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කවට්ටිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ චයිනා බේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

කුඹුක්ගැටේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ නිරාවිය (441), තිත්තවැල්ගම කුඹුක්ගැටේ, උඩුබදලව ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සහ පන්නල පොලිස් බලප්‍රදේශය, කුලියාපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශය, වැල්ලව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරි වසම (1185) ඇතුළු ප්‍රදේශ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ හුදකලා කර තිබෙනවා.

මේ අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලවාන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ හපුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම ද හුදකලා කෙරුණා.

 

You might also like
Comments
Loading...