පු.ලි.දෙ. ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ සියලුම පළාත් කාර්යාල වැසේ

0 1

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ සියලුම පලාත් කාර්යාල යළි දැනුම්දෙනතුරු තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා කියා සිටියේ පවතින කොවිඩ් 19 අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම මහජන සේවාවන් නැවත දන්වනතුරු අත්හිටවූ බවයි.

කෙසේ වෙතත් විභාග සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීම වැනි හදිසි කටයුතු සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 0015 226 126 සහ 0115 226 100 යන දුරකථන අංකවලින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකි වනවා.

Read Also This News : මුලතිව් කුඹුරු යායකින් අත්බෝම්බයක්

එසේම දකුණු පළාතේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු පළාත් කාර්යාලයෙන් දුරකථන අංක 091 222 8348 ඇමතීමෙන්ද දුරකථන අංක 037 222 4337 ඇමතීමෙන් වයඹ පළාත් කාර්යාලයෙන්ද තොරතුරු ලබාගත හැකි වනවා.

නැගෙනහිර කාර්යාලය 065 222 9449න්ද උතුරු පළාත් කාර්යාලයෙන් 024 222 7201 යන දුරකථන අංක ඇමතීමෙන්ද අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකි වනවා.

 

You might also like
Comments
Loading...