මස්කෙළිය රෝහල කොවිඩ් ප්‍රතිකාර ස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ

0 5

මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය රෝහල කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල කඩිනමින් සිදු කරමින් පවතිනවා.

මධ්‍යම පලාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන මස්කෙළිය ප්‍රාදේශය රෝහල මහල් 04 කින් සමන්විත වනවා.

1972  වසරේදී ජනතා අයිතියට පවරා දී ඇති මෙම රෝහල මගින් ගම්මාන 04 ක් නගර 04 ක් හා තේ වතු 37 ක් ආවරණය කෙරෙනවා.

මෙම ප්‍රදේශවල වතු කම්කරුවන් ඇතුළුව සමස්ත ජනතාව ලක්ෂ 02 කට ආසන්න පිරිසක් සිටිනවා.

Read Also This News : අද දවසේ කාලගුණික තත්ත්වය

ශ්‍රීපාද වන්දනා සමයේදී හදිසියේ රෝගාතුර වන වන්දනාකරුවන්ට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා ආසන්නයේම පිහිටි රෝහල වන්නේද මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය රෝහලයි.

වාට්ටු සංකීර්ණ 06 කින් සමන්විත වන මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය රෝහලේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ බිම් මහලේ පිහිටි හදිසි ප්‍රතිකාර අංශය, බාහිර රෝගී අංශය, දන්ත වෛද්‍ය ඒකකය හා වෛද්‍ය සායනය පමණි.

ඒ අනුව වාට්ටු සංකීර්ණය පිහිටි මහල් 03 ක් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සඳහා කඩිනමින් පිළිසකර කරමින් පවතිනවා.

You might also like
Comments
Loading...