සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ගැසට් නිවේදනයක්

0 1

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයෙන් විෂයයන් 3ම අසමත් හා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී නොසිටි කිසිවෙකුටත් වෛද්‍යවරයකු ලෙස වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට තිබූ හැකියාව අහෝසි කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය අප්‍රේල් මස 10 වැනිදා සිටි බලාත්මක බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

තම සංගමය වසර 9ක් තිස්සේ දරණ ලද උත්සාහය සාර්ථක වී ඇති බවද එම සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

Read Also This News : පුද්ගල ඝාතන දෙකක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට අවම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ නොකර විදේශ වෛද්‍ය උපාධි සඳහා ඇතුළත් වන සිසුන්ද මින් මතු ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ වෛද්‍යවරයකු ලෙස ලියාපදිංචිය ලබාගැත නොහැකි බවද එම සංගමය වැඩිදුරටත් පවසනවා.

 

 

You might also like
Comments
Loading...