දිස්ත්‍රික්ක තුනක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0 10

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ගම්පහ, යාපනය සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පදනම් කරගනිමින් එම ප්‍රදේශ හුදකලා කෙරෙන බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසන්නේ.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කෙරවළපිටිය, වත්තල, හේකිත්ත, පල්ලියවත්ත දකුණ යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සහ මහබාගේ පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කොරඟපොකුණ ගල්උඩපිට සහ මත්තුමගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හුදකලා කර තිබෙනවා.

Read Also This News : පාසල් විශ්වවිද්‍යාල සහ උපකාරක පන්ති ගැන ගත් තීරණය

එසේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර උතුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ විද්‍යාසාර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බෝසිරිපුර කොටස, මහවස්කඩුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ මතුගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ යටදොළවත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොරටුහේන යන ප්‍රදේශ හුදකලා කර තිබෙනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ නාගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ විජිත මාවතද හුදකලා කර තිබෙනවා. 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කොඩිකාමම් පොලිස් බලප්‍රදේශයේ කොඩිකාමම් මධ්‍යම සහ කොඩිකාමම් උතුර යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්ද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර තිබෙනවා. 

You might also like
Comments
Loading...