දිස්ත්‍රික්ක තුනක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0 0

දිස්ත්‍රික්ක තුනකට අයත් තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් රැසක් සහ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

මේ වන විට දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මෙම හුදකලා කිරීම ලබන 17 වන සඳුදා පෙරවරු 4 සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

මේ අනුව ලබන 17 වන සඳුදා සිට හුදකලා කර ඇත්තේ මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක තුනට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් සහ ප්‍රදේශයන්ය.

ඒ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිරන්කුලම් පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් 150 සී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ වැව පාර මංචෝනා දෙසට ප්‍රදේශය, ‍වේවින් මිල් මාවත ප්‍රදේශය, වේලාපොඩි පාර ප්‍රදේශය, කනකිඅම්මාන් කෝවිල පාර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය සහ 150 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ලකේ මාවත විතන්‍ය ප්‍රදේශය සහ අප්පුහාමි මාවත වෙරළබඩ ප්‍රදේශය හුදකලා කර තිබෙනවා.

Read Also This News : වයඹ පළාත් රථ වාහන හිමියන්ට නිවේදනයක්

කින්නියා පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කින්නියා (226 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, පෙරිය කින්නියා (225 බී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කුට්ටිකරච්චි (226 ඊ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, අහුතර් නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම, පෙරියතුමුනේ (226) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මලින්තුරේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, රහුමානියා නගරය (225) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, සින්න කින්නියා (225 ඒ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මන්චෝලි (225 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කට්ටෙයාරු ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කුරින්චකර්නි ග්‍රාම නිලධාරි වසම සහ මුනාචචෙනෙයි ග්‍රාම නිලධාරි වසම යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා තිබෙනවා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා කර ඇත්තේ ගිරිඋල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් හමන්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම, නාරංගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම, නාරංගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, බටපොතැල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම, දොඩම්පොත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම, නාරංගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම, වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කටුගම්පොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කවුඩුමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම, හමනාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, වෑත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මුම්මානා ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මාහරගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම, පහල මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, ඉහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම, කෝඳුරුවාවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මාහින්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම, සියඹලාවලාන ග්‍රාම නිලධාරි වසම, බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම, ඉහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම, පහල ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම, මත්තේගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම සහ වැල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්ය.

මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් සහ ප්‍රදේශ කිහිපයක්ද ලබන 17 වන සඳුදා අලුයම 4 සිට හුදකලා බවත් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කියා සිටියා.

ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ උප්පුවේලි පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් අන්දකුලම් ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සුභදු මාවත, චීනවරාය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කවත්තිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ විජේරත්න මාවත හුදකලා බවින් නිදහස් කෙරෙනවා.

එසේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දොඩංගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් බෝඹුවල වයඹ (728 සී) ප්‍ර දේශය, බෝඹුවල උතුරුමැද (728 බී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, බෝඹුවල නිරිත (728 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, බෝඹුවල දකුණ මැද (728) ග්‍රාම නිලධාරි වසම, බෝඹුවල ගිනිකොණ (728 ඊ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම සහ බෝඹුවල වයඹ (728 ඒ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්ද හුදකලා බවින් නිදහස් කෙරෙනවා.

 

You might also like
Comments
Loading...