ඇඳන් 350 කින් යුක්ත කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉරණමඩු ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කරයි

0 9

ඇඳන් 350 කින් යුතුව කිලිනොච්චිය මුරුකණ්ඩි ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන නව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් හරේන්ද්‍ර රණසිංහ  මහතා ඊයේ(15) නිරීක්ෂණයට ලක් කෙරුණා.

හදිසි අවස්ථාවකදී කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාර කිරීමට නව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ඉදිකොට තිබෙනවා.

කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් හරේන්ද්‍ර රණසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා නිළධාරීන් විසින් නව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කෙරෙනවා.

Read Also This News : අද දවසේ කාලගුණය

මිට පෙර කිලිනොච්චිය ආරක්ෂක සේනා නිළධාරීන් විසින් ඇඳන් 200 කින් යුතුව කිලිනොච්චිය භාරතිපුරම් ප්‍රදේශයේදීද කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකරනු ලැබුවා.

මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව

You might also like
Comments
Loading...