මසකට ඇති තරම් බඩු රජයේ ගබඩාවලත් පෞද්ගලික අංශයේත් තියෙනවා

0 19

මසක පමණ කාලයක් සදහා අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය ගබඩාවල ඇති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයන පෞද්ගලික අංශයේ ගබඩාවල ප්‍රමාණවත් තොග තිබෙන්නේ ද යන්න පරික්‍ෂා කිරීම සදහා අද එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ. පෑලියගොඩ තොග වෙළෙද සංකීර්ණය වෙත පැමිණි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පෞද්ගලික තොග ගබඩා කිහිපයක් නිරීක්‍ෂණය කළා.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...