දිස්ත්‍රික්ක 2ක ප්‍රදේශ 14කට නායයාම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

0 7

නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින්.

මෙලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ වන්නේ අඹගමුව, නුවරඑළිය සහ කොත්මලේ යන ප්‍රදේශවලටයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට, කිරිඇල්ල, අයගම, රත්නපුර, ඇලපාත, පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල, කලවාන, ඉඹුල්පේ සහ බලංගොඩ යන ප්‍රදේශවලට නායයාම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

You might also like
Comments
Loading...