තැපැල් හා උපතැපැල් කාර්යාල හෙට සහ අනිද්දා විවෘතයි

0 37

දිවයින පුරා සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් මැයි මාසයට අදාළව තැපැල් කාර්යාලවලින් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන විශ්‍රාම වැටුප්, ගොවි හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප්, වැඩිහිටි දීමනා සහ මහජනාධාර දීමනා ලබාගැනීමට නොහැකි වූ අය සඳහා එම මුදල් ලබාගැනීම සඳහා හැකිවන අයුරින් හෙට (28) සහ අනිද්දා(29) යන දෙදින තැපැල් හා උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත තැබෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසන්නේ 28 සහ 29 දෙදින තුළ පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 2 දෙක්වා තැපැල් කාර්යාල සහ උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත තැබෙන බවයි.

ඒ අනුව කොවිඩ් 19 පාලනය සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ අනුමැතිය පරිදි මෙම ගෙවීම් ලබාගැනීමට පැමිණෙන ජනතාව සඳහා තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් හැඳුනුම්පත, ගොවි/ධීවර විශ්‍රාම හැඳුනුම්පත, වැඩිහිටි/මහජනාධාර ගෙවීම් සඳහා නිකුත් කර ඇති හැඳුනුම්පත උපයෝගී කරගෙන තැපැල් කාර්යාල වෙත පැමිණීමට අවසර හිමිවනවා.

එසේම ප්‍රවාහන පහසුකම් අපහසුතා හේතුවෙන් යම්කිසි කාර්යාලායක් විවෘත කර නොමැති අවස්ථාවක් වුවහොත් 1950 කෙටි දුරකථන අංකය වෙත අමතා තොරතුරු ලබාගත හැකි බවද තැපැල්පතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

තැපැල්පතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

තැපැල් හා උපතැපැල් කාර්යාල හෙට සහ අනිද්දා විවෘතයි

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...