සෞඛ්‍ය නීති නොතකමින් ආධාර ගන්න තැපැල් කාර්යාලවලට මහ සෙනඟක්

ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

0 28

වැල්ලවාය තැපැල් කාර්යාලයේ අද(29) දින වැඩිහිටි දීමනාව ඇතුළු ආධාර මුදල් රැසක් ජනතාව වෙනුවෙන් බෙදාදීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර එම දීමනා ලබාගැනීමට පැමිණි වැඩිහිටියන් සෞඛ්‍ය නීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන ආකාරය දක්නට ලැබිණි.

පසුව තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා වැල්ලවාය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් ද එම ස්ථානයට පැමිණි අතර පොලිස් නිලධාරීන්ට ද එම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු විය.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...