මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා

ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

0 5

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මඤ්ඤොක්කා ගොවීන් සිය අස්වැන්න අලෙවි කර ගත නොහැකිව මේ දින වල දැඩි ලෙස අසරණ වී සිටිනවා.

මඩුල්ල ප්‍රදේශය ආශ්‍රීතව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි වශයෙන්ම මඤ්ඤොක්කා වගාව සිදු කරන අතර ප්‍රදේශයේ ගොවීන් 300කට ආසන්න පිරිසක් මෙම තත්ත්වය නිසා පීඩාවට පත් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රදේශයේ අක්කර සිය ගණනක වගා කර ඇති මඤ්ඤොක්කා වගාවල අස්වැන්න නෙලීම මේ දිනවල සිදු කෙරෙනවා.

මඤ්ඤොක්කා කිලෝ ලක්ෂ 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අලෙවි කර ගත නොහැකිව විනාශවීමේ අවදානමක පවතින බව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පවසන අතර මේ දිනවල ප්‍රදේශයට පැමිණෙන වෙළෙඳුන් විසින් මඤ්ඤොක්කා කිලෝ එකක් රුපියල් හතරත් පහත් අතර අඩු මිලකට ලබා ගන්නා බවද ගොවින් පවසනවා.

බැංකු මගින් ලබා ගත් ණය සහ කණකර රං ආභරණ උකස් කර ලබා ගත් මුදල්වලින් මාස අටකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ඉතාමත්ම දුක් මහන්සි වී වන සතුන්ගෙන් පවා ආරක්ෂා කර ගත් සිය අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට අලෙවි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කර දෙන ලෙස ප්‍රදේශයේ මඤ්ඤොක්කා ගොවීන් බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

 

මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලාමඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා මඤ්ඤොක්කා අස්වනු විකුණා ගන්න බැරිව මොණරාගල ගොවීන් අසරණ වෙලා

You might also like
Comments
Loading...