චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චිගේ සුන්දර දියණිය ළිහිණිගේ ඡායාරූප එකතුවක්

0 236

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ආදරණීය දියණිය වන ළිහිණි විහංගා හෙට්ටිආරච්චිගේ ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් දැක්වේ.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...