කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේද නාමකරණය කරයි

0 88

විවිධ රටවල්වල නම්වලින් හැඳින්වූ කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේදයන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නාමකරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, විවිධ රටවල නම්වලින් කොරෝනා ප්‍රභේද හඳුන්වාදීම හේතුවෙන් සිදුවන අප කීර්තිය වැළැක්වීමේ අරමුණිනි.

ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේද රැසකට නාමකරණයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රභේදය ඇල්ෆා ලෙස නම් කර ඇති අතර ඉන්දියාවෙන් හඳනා ගැනුණු ප්‍රභේදය ඩෙල්ටා ලෙසින් නම්කර තිබෙනවා. 

බීටා ලෙසින් නම්කර ඇත්තේ දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රභේදය වන අතර බ්‍රසීල කොරෝනා ප්‍රභේදයට ගැමා යනුවෙන් නම් තබා තිබෙනවා. 

ඒ අනුව එම ප්‍රභේදය මින් මතුවට හඳුන්වාදිය යුත්තේ බීටා ලෙසයි.

පසුගිය කාලයේ ඉන්දියානු ප්‍රභේදය ලෙස කොරෝනා වෛරස් කාණ්ඩයක් නම් කිරීම පිළිබඳව ඉන්දියාවෙන් දැඩි විවේචන එල්ල වූවා.

ඒ අනුව රටක නම පදනම් කරගත් විද්‍යාත්මක නාමය වෙනුවට, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ නාමය භාවිත කළ යුතු වනවා. 

එම නාමකරණයන් පහතින් දැක්වේ. 

• Kent / B.1.1.7 – Alpha

• South Africa / B.1.351 – Beta

• Brazil / P.1 – Gamma

• India / B.1.617.2 – Delta

• US / B.1.427 / B.1.429 – Epsilon

• Brazil / P.2 – Zeta

• B.1.525 – Eta

• Philippines / P.3 – Theta

• US / B.1.526 – Iota

• India / B.1.617.1 – Kappa

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...