සීමිත රාජකාරි සඳහා හෙට සිට තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

0 13

මහජන ගෙවීම්,  ඖෂධ බෙදාහැරීම් ඇතුළු සීමිත රාජකාරී කටයුතු සඳහා හෙට(03) දින සිට දිවයිනේ තැපැල් හා උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා පවසන්නේ මෙම ගෙවීම් ලබාගැනීමට පැමිණෙන ගෙවීම්ලාභීන් සඳහා අදාළ ගෙවීම් කාඩ්පත හෝ වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත ආරක්ෂක අංශ වෙත ඉදිරිපත් කර අදාළ තැපැල් හෝ උපතැපැල් කාර්යාල වෙත පැමිණීමට හැකියාව ඇති බවයි.

එසේම සෞඛ්‍ය සේවා අමාත්‍යංශයේ සහ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ ඉල්ලීම පරිදි නිවෙස්හි සිටින රෝගීන් සඳහා රජයේ රෝහල්වල සායන වෙතින් නිකුත් කරන ඖෂධ බෙදාහැරීම කොවිඩ් 19 පළමු රැල්ලේදී මෙන් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය මගින් හෙට(03) දින සිට කිරීමටද කටයුතු යොදා ඇති බවයි තැපැල්පතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පවතින්නේ නම් 1950 කෙටි දුරකථන අංකයට අමතා වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැනගත හැකි බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසන්නේ.

සීමිත රාජකාරි සඳහා හෙට සිට තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

You might also like
Comments
Loading...