විමලසුරේන්ද්‍ර වාන්දමයි – ලක්ෂපාන වාන් දොරටුවක් අරී

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 72

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග විමලසුරෙන්ද්‍ර ජලාශය 04 දින රාත්‍රියේ සිට වාන් දැමිමට පටන්ගෙන ඇති අතර, ලක්ෂපාන ජලාශයේ එක් වාන් දොරටුවක් විවෘත කර ඇති බව නුවරඑලිය ආපදා කලමණාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක රංජිත් අලහකොන් මහතා පැවසිය.

එම ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට 04 දින පස්වරුවේ සිට අධික වර්ෂාව ලැබෙමින් පවතින බවත්,එම ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් වැසි ලැබුණහොත් ලක්ෂපාන ජලාශයේ සෙසු වාන් දොරටු විවෘත කිරිමට ඉඩ ඇති බව ආපදා කලමණාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසිය.

එම ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට අධික වැසි පතිත විමත් සමග කැනියොන් , ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය සහ විමලසුරෙන්ද්‍ර ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව එම විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන් පැවසිය.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...