ප්‍රිමා තිරිගු පිටි මිල රු. 3.50කින් ඉහළට

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 57

ප්‍රිමා සමාගම විසින් පාන් නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරන ලබන (මිල්ක් බ්‍රැන්ඩ්) පිටි කිලෝ එකක මිල රු 3.50 කින් අද (15) දින සිට වැඩි කර ඇති බව ප්‍රිමා තිරිඟු පිටි එජන්තවරුන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ප්‍රිමා සමාගම විසින් මිල්ක් බ්‍රැන්ඩ් කිලෝ 50 ක් සහිත පිටි මිටියක් රු 4000කට අලෙවි කල අතර, නව මිල වැඩි කිරීමත් සමග පිටි කිලෝ 50 ක් රු 4175 දක්වා ඉහල යන බවයි ප්‍රිමා තිරිගු පිටි අලෙවි නියෝජිතයන් පවසන්නේ.

ප්‍රිමා තිරිගු පිටි සමාගම විසින් රොටි සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පිටි කිලෝවක් පසුගිය දා රු 4 කින්ද වැඩි කරනු ලැබුවා.

පාන් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පිටි කිලෝවක මිල වැඩි කිරීමත් සමග බේකරි නිෂ්පාදනවලද මිල  දැමිමට සිදු වන බවයි බේකරි නිෂ්පාදකයින් කියා සිටින්නේ.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...