සප්තකන්‍යා කන්ද පාමුල බස් නැවතුමේ Online පන්තිය

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 75

හැටන්, නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයේ සිංහල සහ දමිල පාසල්වල සිසු සිසුවියන් පිරිසක් නෝටන්බ්‍රිජ් සප්ත කන්‍යා පාමුල පිහිටි බස් නැවතුම්පොලක පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ වුවද Online පන්ති සඳහා සහභාගි වී සිටින දක්නට ලැබුණු බව වාර්තා වනවා.

නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයට අන්තර්ජාල දුරකථන සංඥා නොමැති නිසා නෝටන්බ්‍රිජ් සහ මස්කෙලිය හපුගස්තලාව ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන් පදිංචි නිවාසවල සිට විශාල දුරකින් පිහිටි සප්ත කන්‍යා කන්ද පාමුල පිහිටි බස් නැවතුම්පොලට පැමිණිමට සිදුව තිබෙනවා.

සප්තකන්‍යා පාමුල පිහිට හතරේ කණුව ප්‍රදේශයේ නෝටන්බ්‍රිජ් මස්කෙලිය ප්‍රධාන මාර්ගය මයිම පිහිටි බස් නැවතුම්පොලට මස්කෙලිය හපුගස්තලාව, නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයේ සිංහල සහ දමිල පාසල්වල සිසු සිසුවියන් දිනපතා Online පන්ති පැවැත්වෙන වේලාවන්වලට තම දෙමව්පියන් සමග බස් නැවතුම්පොල වෙත පැමිණෙනවා.

නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයටම අන්තර්ජාල දුරකථන සංඥා ඉතා අඩුවෙන් වුවද පවතින්නේ සප්ත කන්‍යා කන්ද පාමුල පිහිටි බස් නැවතුම්පොල පිහිටි ස්ථානයේ පමණක් බවත්, පවත්නා තත්ත්වය මත තම දරුවන් Online පන්ති සඳහා දැඩි දුෂ්කරතා මැද්දේ සහභාගි වන බවයි එම සිසු සිසුවියන්ගේ දෙමව්පියන් පවසන්නේ.

නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයට කිසිදු දුරකථන ජාලාවල අන්තර්ජාල සංඥා සම්බන්ධතා නොමැති බවත්, නෝටන්බ්‍රිජ් හතරේ කණුව ප්‍රදේශයට අන්තර්ජාල සංඥා සහිත කුළුණක් සවිකරදෙන මෙන් Online පන්තිවලට සහභාගි වන සිසු සිසුවියන් සහ දෙමව්පියන් අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Online පන්ති සඳහා සහභාගි වී සිටීමට සිය දෙමාපියන් සමග බස් නැවතුම වෙත සිසු සිසුවියන් පැමිණ සිටි ආකාරය මාධ්‍යවේදී රංජිත් රාජපක්ෂගේ කැමරා කාචයේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණි.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...