අප්‍රේල් 15 දක්වා අවලංගු දිනය සහිත රියදුරු බලපත්වල වලංගු කාලය ජුනි 30 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

0 725

මාර්තු 16 වනදා සිට අප්‍රේල් 15 වනදා දක්වා දිනයන්හිදි අවලංගුවීමට නියමිතව ඇති රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගුභාවය ජූනි 30 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එමෙන්ම පරිපාලන ස්වදේශීය කටයුතු පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශ සදහන් කළේ වාහන ආදයම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිතුක් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බවයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් සහ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන ආදායම් බලපත්‍ර ඊයේ(17) සිට මාර්තු 31 දක්වා අත්හිටුවා තිබෙනවා.

එම කාලය තුළ හිඟ මුදල් සහ දඩ මුදල් අය නොකරන බවයි එම අමාත්‍යංශ සදහන් කලේ.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...