මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං – වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 41

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඊයේ (09) දින රාත්‍රියේ සිට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රී ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසින දික්ඔය ඇළ පිටාර ගැලිමෙන් දික්ඔය පොඩයිස් වතු යායේ වතු නිවාස 25ක් ජලයෙන් යට වී ඇති බව හැටන් පොලිසිය පවසනවා.

වතු නිවාස අසලින් ගලා බසිනා දික්ඔය ඇල අද (10) දින අලුයම 2 ට පමණ පිටාර ගැලිම නිසා තම නිවාසවලට ජලය කාන්දු වූ බවයි එම නිවාසවල පදිංචි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේ.

මේ වන විට නිවාසවලට කාන්දු වී තිබූ ජලය බැස ගොස් ඇති අතර, අවතැන්වුවන්ට අවශ්‍ය පිසූ ආහාර සහ පහසුකම් සැලසීමට නුවරඑලිය ආපදා කලමණාකරණ ඒකකය සහ නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව කටයුතු කර කර තිබෙනවා.

මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සහ සුළං - වතු නිවාස 25 ක් ජලයෙන් යටවෙයි

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...