හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 67

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයත්, ගිනිගග්හේන දියගල හරහා නෝටන්බ්‍රිජ් ප්‍රධාන මාර්ගයත් අද (10) දින සිට තාවකාලිකව වසාදැමු බව නුවරඑලිය ආපදා කලමණාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක රංජිත් අලහකොන් මහතා පවසනවා.

ගිනිගත්හේන පොල්පිටිය පොලිස් වසමට අයත්  කළුගල යටිබේරිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයට විශාල පස් කන්දක් අද (10) දින කඩාගෙන වැටි ඇති බවත්, එම පස් කන්ද ඉවත් කිරිමේදි කන්දට ඉහලින් වු තවත් පස් කඳු කිහිපයක් ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටිමේ අවධානමක් පවතින නිසා හැටන් කොළඹ  ප්‍රධාන මාර්ගයේ කළුගල පොලිස් මාර්ග බාධකය අසලින් වසා දමන බවයි සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා කියා සිටියේ.

මේ අතර ගිනිගත්හේන දියගල හරහා නෝටන්බ්‍රිජ් ප්‍රධාන මාර්ගයට විශාල පස් කන්දක් ගිනිගත්හේන දියගල වත්ත ප්‍රදේශයෙන් කඩා වැටිම නිසා එම මාර්ගයද තාවකාලිකව වසා දැමු බව නුවරඑලිය ආපදා කළමණාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසනවා.

එම මාර්ගවල ගමන් ගන්නා වාහන විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ ධාවනය කරන ලෙස ගිනිගත්හේන, පොල්පිටිය සහ නෝටන්බ්‍රිජ් පොලිසිය ඉල්ලා සිටිනවා.

හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ හැටන්-කොළඹ සහ ගිනිගත්හේන-නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගය තාවකාලිකව වසාදැමේ

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...