අනූෂ පැල්පිටට අලුත් තනතුරක්

0 21

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අනූෂ පැල්පිට මහතා පත්කර තිබෙනවා. 

අනූෂ පැල්පිට මහතා මින් පෙර රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක මෙන්ම රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයේ ද කටයුතු කර තිබෙනවා.

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව ඔහු කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට පත්කෙරුණා.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ අනූෂ පැල්පිට මහතා, තමාට එම ධූරයෙන් විශ්‍රාමයෑමට අවසර ඉල්ලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ට මීට පෙර ලිපියක් යොමුකර තිබුණා.

අනතුරුව ඔහුව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස ද පසුගිය දා පත්කෙරුණා. 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...