ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන 05 ක ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි

0 73

ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන 05 ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

දැල්පන්දු, ජූඩෝ, ස්ක්‍රැබල්, සර්ෆින් සහ ජුජිට්සු සම්මේලන යන සංගම් සහ සම්මේලන ඊට අයත්.

තාවකාලික කාර්ය ක්‍රමයක වශයෙක් එකී ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්, සම්මේලනයන්හි පරිපාලන හා වෙනත් යම් අවැසි කටයුතු සඳහා අදාළ නිවරණයන් කැඳවීමට හා පැවැත්වීමටත් එතෙක් යථායෝග්‍ය ලෙසින් කටයුතු කිරීමටත් ජුලි මස ද1 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා නිසි බලධාරියා ලෙසින් පත් කර ඇති බව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්. 

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ. 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...