වවුනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රථම උපකුලපති ලෙස මංගලේශ්වරන් මහතා පත්කරයි

මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

0 88

නව විශ්ව විද්‍යාලයක් ලෙස අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත වවුනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රථම උපකුලපති ලෙස ආචාර්ය ටි. මංගලේශ්වරන් මහතා පත්කොට ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල පාලක සභාව පවසනවා.

මංගලේශ්වරන් මහතා මීට පෙර යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වවුනියාව මණ්ඩපයේ පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවා.

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වවුනියාව මණ්ඩලපය එළැඹෙන 01 වැනිදා සිට වවුනියා විශ්ව විද්‍යාලය ලෙසට ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පසුගිය ජුනි 04 වැනිදා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජි.එල්. පිරීස් මහතාගේ අනුමැතියෙන් යුතුව නිකුත් කෙරුණා.

ජුලි 31 වැනිදායින් පසු යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වවුනියාව මණ්ඩපය යන්න අහෝසි වී වවුනියා විශ්ව විද්‍යාලය ස්ථාපිත වීමට නියමිතයි.

වවුනියාව සාලම්බකුලම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව නව විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...