වයඹ නාවික විධානයේ නව ආඥාපති වැඩ භාර ගනී

0 46

වයඹ නාවික විධානයේ ආඥාපති වශයෙන් රියර් අද්මිරාල් ජයන්ත කුලරත්න මහතා ඊ‍යේ (16) දින වන වයඹ නාවික විධාන මූලස්ථානයේදී වැඩ භාර ගෙන තිබෙනවා.

වයඹ නාවික විධානයේ ආඥාපති ලෙස වැඩ භාර ගැනීමට පෙර රියර් අද්මිරාල් ජයන්ත කුලරත්න නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පුහුණු වශයෙන් රාජකාරි කටයුතු සිදු කරන ලදි.

නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව සම්මාන මුරයක් මගින් ආචාර පිරිනමමින් වයඹ නාවික විධානය වෙත නව ආඥාපති පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව එම නාවික විධානයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කළ රියර් අද්මිරාල් බන්දුල සේනාරත්න විසින් විධාන මූලස්ථානයේදී ආඥාපති ධූරයෙහි රාජකාරීන් රියර් අද්මිරාල් ජයන්ත කුලරත්න වෙත භාර දීම සිදු කෙරිණි.

තවද, වයඹ නාවික විධානයේ ‍‍‍‍‍නිලධාරීන් විසින් සුභ පැතීමෙන් අනතුරුව රියර් අද්මිරාල් බන්දුල සේනාරත්න වෙත නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව සම්මාන ආචාර මුරයක් පිරිනමා  වයඹ නාවික  විධානයෙන් සමුදීම සිදු කෙරිණි.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...