ජලය නොමැතිව ඇළක අතරමංව සිටි මාළු අල්ලා වැවට දැමු ආදර්ශමත් තරුණයින්

මාධව කුලසූරිය -  වවුනියාව

0 66

වවුනියාව මඩුකන්ද වැවට ජලය ගලාගෙන එන ඇළක ජලය නොමැතිකරමින් මියයාමට ආසන්නව සිටි මසුන් තොගයක් අල්ලා වැවට දැමීමට වවුනියාව මඩුකන්ද හා අම්බලන්ගොඩැල්ල ප්‍රදේශයේ තරුණයින් පිරිසක් කටයුතු කර තිබෙනවා.

වැවට ජලය ගලාඑන ඇළ මාර්ගයේ ජලය  නොමැතිකමින් ඇළ මාර්ගයේ සිරව සිටි කුඩා මසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් එලෙස අල්ලා වැවට දැමීමට කටයුතු කළ බවයි තරුණයින් පවසන්නේ.

අදාළ තරුණයින් පැවසූවේ මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීද නියං සමයේ වතුර වළවල්වල ජලය නොමැතිකමින් මියයාමට ආසන්නව සිටි මසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් අල්ලා ජලාශ වෙත මුදා හැරීමට කටයුතු කළ බවයි.

තරුණයින්ගේ අදාළ ක්‍රියාව මහත් ආදර්ශයක් වන බව ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් පවසනවා.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...