තලවකැලේ අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයින්ට සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදෙයි

රංජිත් රාජපක්ෂ -  හැටන්

0 18

කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මගින් තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ අවුරුදු 30 වැඩි පුද්ගලයන්ට සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදිම අද (19) දින තලවකැලේ දමිල මහා විද්‍යාලයේදි සිදු කෙරෙනවා.

තලවකැලේ නගරය, වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ ග්‍රාමිය ප්‍රදේශවල පදිංචි අවුරුදු 30 වැඩි පුද්ගලයින්ට ඒ අනුව සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදෙනු ලබනවා.

මෙයට සමගාමිව තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් අවුරුදු 60 වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්හට සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාදිමද එම විද්‍යාලයේදිම අද (19) දින සිදු කෙරෙනවා.

අවුරුදු 30 වැඩි සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් සදහා අද(19) දින එන්නත් 2000 ක් ලබාදෙන බවයි කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කේ. සුදර්ශන් මහතා පවසන්නේ.

 

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...