නාවලපිටියේ අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයින්ට මොඩ්නා එන්නත් ලබාදෙයි

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 35

නාවලපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ අවුරුදු 30 වැඩි පුද්ගලයින්හට මොඩනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදිම අද (22) නාවලපිටිය අනුරුද්ධ කුමාර ජාතික පාසලේදි සහ නාවලපිටිය මධ්‍යම මහා විද්‍යාලයේදි සිදු කරනු ලබනවා.

පස්බාගේ කොරලේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මගින් මොඩනා එන්නත ලබාදිම සිදු කරන අතර, අද (22) මොඩනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව අවුරුදු 30 වැඩි පුද්ගලයින් 6600 දෙනෙකුට ලබාදෙන බවයි එම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ නිලධාරින් කියා සිටියේ.

මොඩනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගැනිමට නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ දැඩි උද්යෝගයක් දක්නට ලැබුණි.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...