කරවෙඩ්ඩි කෝවිලේ වාර්ෂික මංගල්ලයකට සහභාගිවූ 49කට කොවිඩ්

මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

0 25

යාපනය, කරවෙඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ කෝවිලක වාර්ෂික මංගල්ලය වෙනුවෙන් සහභාගි වු පුද්ගලයින් 49 දෙනෙකු හට කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී ඇති බව යාපනය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් පවසනවා.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් පැවසූවේ කෝවිලේ වාර්ෂික මංගල්ලය වෙනුවෙන් සහභාගි වු පුද්ගලයින් 179 දෙනෙකු වෙත සිදුකළ පි.සි.ආර් පරීක්ෂාවන් තුළින් පුද්ගලයින් 49 දෙනෙකු වෙත කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරුවි ඇති බවයි.

යාපනය, කරවෙඩිඩි දකුණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුරුගන් කෝවිලක වාර්ෂික මංගල්ලය වෙනුවෙන් සහභාගිවූ පිරිසක් වෙත එලෙස වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වි ඇති බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

ආසාදිතයින් ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් යොමුකොට ඇති අතර, කෝවිලේ මංගල්ලය වෙනුවෙන් සහභාගිවූවන් නිරෝධායනයට යොමුකිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් සඳහන් කළා.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...